Historia Parafii

Parafię w Jasionówce założyli i uposażyli bracia Korzenieccy: Łukasz, Kacper i Jerzy, o czym świadczy dokument fundacyjny z 3 IX 1553 r. Oni to zbudowali kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych.


W czasie potopu szwedzkiego w połowie XVII w. świątynia parafialna została zniszczona i wtedy wybudowano nową, murowaną. Rozbudowano ją pod koniec XVIII w. dodając kruchtę i zakrystię. Kolejnej przebudowy i powiększenia kościoła dokonano przed pierwszą wojną światową.


W latach 1909-1911 z inicjatywy ks. Bolesława Leszczyńskiego wybudowano wieżę, półkoliste prezbiterium (w miejscu dawnej zakrystii) i dwie zakrystie. Kolejne restauracje przeprowadzano po ostatniej wojnie światowej, w tym także za czasów obecnego proboszcza, ks. Juliana Siemieniako, który w latach 1995-1996 zbudował nową plebanię.

Obecny ksiądz Proboszcz Julian Siemieniako dokonuje kapitalnego remontu dachu kościoła oraz wieży i zmienia je na blachę miedzianą. W latach 2012-2016 wykonano prace konserwatorskie ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych oraz ambony.Natomiast w latach  2017-2018 został wykonany kapitalny remont organów i konserwacja prospektu organowego oraz pomalowany kościół.

Na potrzeby cmentarza grzebalnego zakupuje 1 hektar ziemi i otacza teren kamiennym murem oraz bramą. Na starym cmentarzu dokonuje remontu zabytkowej kaplicy z 1832-33 roku.


Warto odnotować, że na terenie parafii Jasionówka próbowano założyć drugi ośrodek duszpasterski, w Krzywej. Właściciel tej miejscowości, Florian Komorowski, w 1638 r. wystawił dokument fundacyjny, mocą którego zakładał parafię dla swoich poddanych we wsiach: Krzywa, Kamionka, Olszanka i Krukowszczyzna. Zbudował też kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Matki Boskiej, św. Floriana, św. Kazimierza i św. Barbary. Z nieznanych nam przyczyn fundacja ta szybko upadła i kościół uległ zniszczeniu. Według przekazu ludowego świątynia była zbudowana na górce zwanej do dziś kościółkiem.