Grupy i Wspólnoty

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest to ruch katolików świeckich zmierzający do jak najpełniejszego życia wartościami ewangelicznymi w codziennym życiu publicznym. Jej działalność jest wyrazem modlitwy i życia według wiary człowieka świeckiego, zanurzonego w rzeczywistość doczesną. Bardzo istotną cechą jej duchowości jest integralność - formacja człowieka otwartego na wszechstronny rozwój: duchowy, kulturalny, fizyczny, etyczny itp.

Spotkania w ostatnia niedz.miesiąca po 9.30.Prezesem jest pani Elżbieta Abramowicz.

Z incjatywy Akcji Katolickiej i pod jej przewodnictwem jest odmawiany Różaniec w intencji Ojczyzny w każdą III niedzielę miesiąca przed Sumą o godz.11.00.Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Spotkania: ostatnia niedziela miesiąca po mszy św.po 9.30 w sali duszpasterskiej

Opiekun: ks. Julian Siemieniako

Kontakt: 85 7160029

Akcja Katolicka

Chór parafialny

Chór parafialny uświetnia swoim śpiewem uroczystości oraz msze św. niedzielne. Wszystkich chętnych zapraszamy do opiekuna chóru - Pana  organisty.

Chór parafialny

Eucharystyczny Ruch Młodych / Biała Procesja /

Eucharystyczny Ruch Młodych to wspólnota dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa w Eucharystii. Dzieci, przez uczestnictwo w Ruchu, poznają Pana Jezusa jako ich Przyjaciela, uczą się modlitwy oraz czynnego udziału we Mszy Świętej i procesji Eucharystycznej. Będąc razem uczymy się też przyjaźni, wzajemnej życzliwości i dzielenia się miłością, którą dostajemy od Pana Jezusa. Opiekunem Eucharystycznego Ruchu Młodych jest ks.proboszcz.

Spotkania: I niedziela miesiąca godz.9.30

Opiekun: ks. Julian Siemieniako

Eucharystyczny Ruch Młodych / Biała Procesja /

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku jest grupą szczególnie wspierającą modlitewnie alumnów, którzy w białostockim seminarium przygotowują się do posługi kapłańskie.Opiekunem Grona Przyjaciół Seminarium jest ks. Proboszcz Julian Siemieniako.

Opiekun: ks. Julian Siemieniako

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli ministranci. Poprzez służbę podczas czynności liturgicznych znajdują się w bezpośredniej bliskości Ołtarza i Pana Jezusa. W zależności od wieku i stażu posługi ministranci podzieleni są na małe grupy. Na spotkaniach prowadzonych przez starszych animatorów uczą się znaczenia i sensu służby przy ołtarzu. Wszystkich chłopców po I Komunii Świętej, którzy chcieliby zostać ministrantami serdecznie zapraszamy.

Msza św.z udziałem ministrantów oraz spotkanie formacyjne w I czwartek miesiąca godz.18.00.

Opiekun: ks.Karol Cimoch

Liturgiczna Służba Ołtarza

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

Rada Duszpasterska pomaga przygotować rekolekcje Wielkopostne,także inne uroczystości czy akcje duszpasterskie.R.Ekonomiczna zaimuje się sprawami materialnymi parafii.

Opiekun: ks. Julian Siemieniako

Rycerstwo Niepokalanej i Kółka Różańcowe

Na Terenie parafii jest 23 Kółek Różańcowych.W swoich miejscowościach członkowie Kółek Różańcowych gromadzą się na spotkaniach modlitewnych w każdą I niedzielę miesiąca.

Rycerstwo Niepokalanej powstało w 1917 roku z inicjatywy św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Jest to maryjno-apostolski ruch, który, według słów Założyciela, „poprzez całkowite oddanie Niepokalanej... stara się wszystko przeniknąć i w duchu zdrowym uleczyć”. Całkowite oddanie się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej jest istotą MI (łac. Mililtia Immaculatae - Rycerstwo Niepokalanej). Statut ruchu na jego podstawowy cel wskazuje „staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej”. 

Spotkania: Kółka Różańcowe -I niedziela miesiąca godz.9.30

Opiekun: ks. Julian Siemieniako

Rycerstwo Niepokalanej i Kółka Różańcowe