Informacje o parafii

Do parafii należą:

miejscowości:Jasionówka, Chobotki 6 km, Jasionóweczka 1 km, Kamionka 4 km, Kąty 4 km, Koziniec 4 km, Krzywa 7 km, Krasne Folwarczne 7 km, Krasne Małe 8 km, Krasne Stare 8 km, Kujbiedy 2 km, Łękobudy 8 km, Marylant 2 km, Milewskie 5 km, Pawelce 1 km, Słomianka 2 km.

Liczba katolików: 2 000

Księża pracujący w parafii

  • Ks. Julian Siemieniako - proboszcz
  • Ks. Damian Silwonik - wikariusz

Msze Święte

Niedziela: 8:00, 9:30, 11:30, 18:00

Uroczystości : 8.00, 9.30, 18.00

Święta: 09:00; 18.00

Dni powszednie: 7:00,  (sobota)18.00

Kaplice na terenie parafii:

Kaplica domowa na terenie plebanii w Jasionówce z pozwoleniem przechowywania Najświętszego Sakramentu, erygowana przez bpa Edwarda Kisiela 22.V.1982 r.
W Kamionce zbudowano Dom Katechetyczny dla potrzeb wsi (wówczas kaplicę katechetyczną).

Cmentarz grzebalny:

1 km od kościoła, założony w 1810 r., powiększony w 1954 r. a także poświęcony, pow. 1.5 ha.Znowu powiększony o 1ha w 2008r.Poświęcony przez Ks.Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w 2009r.Obecnie powierzchnia cmentarza wynosi 2.5ha.

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku na żądanie zainteresowanych. W soboty, niedziele i święta kancelaria jest nieczynna.

Dla usprawnienia kwestii formalnych związanych z przystępowaniem do sakramentów świętych i pochówku, podajemy listę koniecznych dokumentów w tychże sytuacjach.

Chrzest dziecka zgłaszają jego rodzice. Podczas wizyty w kancelarii należy przedstawić akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Jeżeli nie pochodzą oni z naszej parafii, konieczne jest zaświadczenie z parafii rodzimej. Narzeczeni zamierzający przystąpić do sakramentu małżeństwa winni przedstawić swoje świadectwa chrztu z potwierdzeniem bierzmowania i stanu wolnego oraz zaświadczenie o przebytym kursie przedmałżeńskim.

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu oraz kartę na pochówek z Urzędu Stanu Cywilnego. Prosimy o pełne uczestnictwo w pogrzebowej Mszy Świętej, tzn. z przyjęciem Komunii Świętej i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, poprzedzone spowiedzią.