Galeria

Św.Roch chroniący przed epidemią

| autor:

Św.Roch jest czczony w naszej parafii od wieków.Obraz przedstawiający św. Rocha znajduje się w naszym kościele na północnej ścianie nawy kościoła.

Modlitwy do Pana Boga są zanoszone za pośrednictwem św.Rocha podczas choroby,szczególnie o ustanie epidemii. 

Jest patronem chroniącym  przed epidemią,oraz chorujących i szpitali.

W ogłoszeniach parafialnych  w V niedzielę W.Postu zostały umieszczone modlitwy do Św.Rocha,także tu są modlitwy.

Zachęcam do modlitwy o pomoc Bożą za przyczyną św.Rocha.

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą ufnością klękamy przed Twoim obrazem na tym Mikstackim Wzgórzu, aby błagać o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy?

Ty wiesz nasz święty Patronie, jak bardzo Jezus nasz Odkupiciel pragnie udzielać nam swoich łask, bo sam będą tu na ziemi wielokrotnie ich doświadczałeś. Prosimy Cię wyproś nam u Pana tę łaskę której tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy, a my kolejnym pokoleniom będziemy przekazywać wiarę w Twoje wstawiennictwo za nami. Amen.

(Odczytanie próśb zapisanych przez wiernych.) Powtarzamy wspólnie:
Prosimy Cię, Święty Rochu.
Wspólne prośby do Świętego Rocha:

 • O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty
 • O łaskę przyjmowania woli Bożej
 • O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych
 • O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania
 • O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów
 • O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa
 • O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci
 • O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich
 • O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii
 • O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego
 • O zdrowie, opiekę nad polskimi lekarzami weterynarii
 • O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną
 • O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili
 • O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym
 • O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.
(Odczytanie podziękowań zapisanych przez wiernych)

Wspólne podziękowania

 • Za uzdrowionych z choroby
 • Za pocieszonych w chwilach doświadczeń
 • Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą
 • Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim
 • Za wszystkie dzieci naszej parafii
 • Za umocnionych w wierze
 • Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary
 • Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy
 • Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga
 • Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny
 • Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, który od stuleci z tego Wzgórza spoglądasz na nasze domostwa, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją laskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas

 • gdy dotyka nas cierpienie
 • gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi
 • gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą
 • gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani
 • gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności
 • gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania
 • gdy brakuje nam wiary i nadziei
 • gdy słabnie nasza wiara
 • gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy
 • gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata

Wez: Tyś naszym Niebieskim Patronem.
Odp: Pomocą na każdy czas.

Módlmy się:
Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, którego w tym obrazie czcimy, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

***

I jeszcze kilka zdań wyjaśnienia, dlaczego akurat te modlitwy.

W Mikstacie, na Cmentarnym Wzgórzu, znajduje się wybudowany w 1786 r. drewniany kościół pw. Świętego Rocha. Kult tego Świętego jest niezwykle żywy w naszej społeczności. Jak wierzymy, to właśnie Jego wstawiennictwu nasi przodkowie zawdzięczają ocalenie w czasie cholery. Zresztą, szczególną opiekę Świętego Rocha nad naszą parafią dostrzegają także współcześnie żyjący mieszkańcy. Wierzymy, że to opieka Świętego Rocha sprawia, iż naszą miejscowość omijają huragany, gradobicia, ulewne deszcze, które powodowały zniszczenia plonów i dobytku mieszkańców. O godz. 18 gromadzimy się w Sanktuarium Świętego Rocha na Mszy Świętej, po której odprawiana jest Nowenna. Bardzo lubię te modlitewne spotkania, ale niejednokrotnie w trudnych dla mnie chwilach odmawiam ją sama. Wiele trudnych momentów przetrwałam właśnie dzięki wstawiennictwu Świętego Rocha. Wierzę, że jest obecny w moim życiu i oręduje za mną u Pana.

Dołączyłam także modlitwę do Świętego Rocha, patrona miasta. W 2007 r. Święty Roch został ustanowiony niebieskim patronem miasta Mikstat. W 2010 r. został wydany modlitewnik ?Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, wspieraj nas!? i tam została zamieszczona ta modlitwa i Nowenna. Często po nią sięgam. Kult Świętego Rocha był kiedyś bardzo popularny w różnych zakątkach naszego kraju. Dziś coraz mniej osób zna modlitwy do Niego. A szkoda, bo to patron także na dzisiejsze czasy. Nie umieramy dziś z powodu dżumy czy cholery, ale mamy wielu biednych, chorych, starszych, zepchniętych na margines życia społecznego, nad którymi trzeba się pochylić i udzielić im wsparcia, wykonać w ich kierunku życzliwy gest, a tego nas właśnie uczy Święty Roch.

Modlitwy do św. Rocha

Kiedy będziecie przypadkiem przechodzić
koło kaplicy św. Rocha w Krasnobrodzie, albo w innym miejscu...
Koniecznie weźcie te modlitwy ze sobą...

Litania do Świętego RochaHymn o świętym RochuModlitwa do św. Rocha podczas powietrza

* * *


Litania do Świętego Rocha,
Patrona od morowego powietrza.

Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami
Święta Maryo, - módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konających,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuzkiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,
Święty Rochu, obrońco wiary świętéj najpotężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,
Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,
Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,
Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny Patryarcho ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiéj czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiéj dobroci szanujemy i czcimy,
Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,

Boże, w Trójcy świętéj jedyny,
Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego,
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świétej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

10 Ojcze nasz i t. d.-10 Zdrowaś Marya i t. d.

Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Hymn o świętym Rochu

Witaj Rochu, mężu święty,
Tyś z wielkiego rodu wzięty!

Krzyżem świętym naznaczony,
Z lewéj boku Twego strony.

Gdy miejsca święte obchodzisz,
Zapowietrzonych przywodzisz

Do zdrowia samém dotknieniem,
Z wielkiem wszystkich podziwieniem.

Pozdrowienieć ponawiamy,
Zachowaj nas - upraszamy -

Od wrzodów, moc nad któremi
Wziąłeś słowy anielskiemi.

Modlitwa do św. Rocha podczas powietrza

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. -Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.