Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
II niedziela Wielkanocna,ur.Miłosierdzia Bożego

| dodał:

Niedzielą Przewodnią kończymy obchód Świąt Wielkanocnych.W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna się tydzień miłosierdzia.

Zarządzenia od 20 kwietnia 2020r.

Są nowe rozporządzenia dotyczące limitu osób w kościele podczas mszy św. i innych nabożeństw.

W naszym kościele w Jasionówce jednocześnie może być  25 osób.

Przebywający w kościele mają mieć zakryte usta i nos.

Do odwołania są zawieszone bierzmowania.

Na prośbę rodziców dopuszcza się możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci,uwzględniając aktualne zarządzenia państwowe.

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we mszy św. została przedłużona do 11 maja 2020r.